Zarząd Szpitala

Prezes Zarządu
lek. med. Witold Bromboszcz