Jednostki organizacyjne

Jednostka organizacyjna- Szpital:

Izba Przyjeć,

I Oddział Chorób Wewnętrznych,

Oddział Kardiologii:

 • Pododdział Intensywnej Opieki Kardiologicznej,
 • Pracownia Hemodynamiki,
 • Pracownia Testów Wysiłkowych,
 • Pracownia Elektrofizjologii Klinicznej,
 • Pracownia Echokardiografii,

III Oddział Chorób Wewnętrznych,

Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej:

 • Blok Operacyjny
 • Pracownia Endoskopii,
 • Pracownia Badań Czynnościowych Przewodu Pokarmowego,
 • Pracownia Bronchoskopii,
 • Pododdział Chirurgii Jednego Dnia,

Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii,

Oddział Terapii i Rehabilitacji Neurologicznej,

 • Pracownia EEG i EMG.

Zakład Rehabilitacji,

Zakład Radiologii,

 • Pracownia Mammografii,

Diagnostyczne Laboratorium Analityczne:

 • Pracownia Analityki Ogólnej,
 • Pracownia Bakteriologii,
 • Pracownia Biochemii,
 • Pracownia Hematologii,
 • Pracownia Immunochemii,
 • Pracownia Serologii,

Pracownia USG,

Pracownia Histopatologii i Cytodiagnostyki,

 

Jednostka organizacyjna- Przychodnia Specjalistyczna:

 

Poradnia Alergologiczna,

Poradnia Diabetologiczna,

Poradnia Chorób Piersi,

Poradnia Chirurgii Ogólnej,

Poradnia Chirurgii Onkologicznej,

Poradnia Leczenia Bólu,

Poradnia Kardiologiczna,

 • Pracownia EKG,