Organizacja i przedmiot działalności

Zadaniem Szpitala jest organizowanie i udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia oraz przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania. Szpital zapewnia sprawowanie całodobowej lub całodziennej opieki zdrowotnej dla osób, których stan zdrowia tego wymaga, a także udzielanie świadczeń zdrowotnych, polegających na diagnostyce i podjęciu leczenia w stanie zagrożenia życia lub zdrowia, w następujących dziedzinach medycyny:

1) chirurgia ogólna i onkologiczna,
2) choroby wewnętrzne,
3) kardiologia,
4) terapia i rehabilitacja neurologiczna, 
5) anestezjologia i intensywna terapia,

a także udzielanie świadczeń zdrowotnych w warunkach ambulatoryjnych w zakresie:

1) alergologii,
2) chirurgii ogólnej,
3) chorób piersi,
4) diabetologii,
5) kardiologii,
6) leczenia bólu,
7) chirurgii onkologicznej.

Szpital może prowadzić badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe oraz uczestniczyć w realizacji celów naukowych, badawczych lub dydaktycznych państwowych uczelni medycznych, państwowych uczelni prowadzących działalność w dziedzinie nauk medycznych, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, jednostek badawczo-rozwojowych lub Polskiej Akademii Nauk, w tym w eksperymentach medycznych, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Szpital może uczestniczyć w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształcenia osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach.